Swim England Diving NAG Championships 2017

Boys A 3m -- 9th July 2017

Callum Bell, City of Sheffield Diving Club, 2000

Round Dive # M DD J1 J2 J3 J4 J5 Total Points Score
1 103 B 3 1.6 5 5 5 5 15 24.00 24.00
2 201 B 3 1.8 4 4 4 12½ 22.50 46.50
3 301 B 3 1.9 4 5 13½ 25.65 72.15
4 403 B 3 2.1 4 4 14 29.40 101.55
5 5231 D 3 2.0 5 5 14½ 29.00 130.55
6 5233 D 3 2.4 4 3 5 5 13½ 32.40 162.95
7 405 C 3 2.7 5 4 4 14½ 39.15 202.10
8 105 B 3 2.4 5 6 5 16 38.40 240.50
Rank11