Swim England Diving NAG Championships 2017

Girls B Platform -- 9th July 2017

Charis Bell, City of Sheffield Diving Club, 2003

Round Dive # M DD J1 J2 J3 J4 J5 Total Points Score
1 201 B 5 1.6 6 6 6 17½ 28.00 28.00
2 301 B 5 1.7 6 6 18½ 31.45 59.45
3 103 B 5 1.7 5 6 5 5 15½ 26.35 85.80
4 203 C 5 2.0 3 4 10½ 21.00 106.80
5 105 C 5 2.4 3 3 4 4 10 24.00 130.80
6 403 C 5 2.2 5 4 4 13 28.60 159.40
Rank18